Retourneren

14 Dagen retourgarantie – Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.
Voor producten waar hygiëne van belang is, zoals tabletten, capsules, poeders, dranken, crèmes, oliën, cosmetica, condooms, teststrips en andere gesealde of verzegelde producten, geldt dat deze enkel ongeopende en in ongeschonden staat retour mogen. Verder kunnen persoonlijke (op maat gemaakte) producten en producten die binnen de bedenktermijn kunnen bederven ook niet geretourneerd worden.

Artikelen waarvan de veiligheidsverpakking is verbroken kunnen derhalve niet worden geretourneerd.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF) maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om u mededeling betreffende u uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Indien u gebruikt maakt van het herroepingsrecht, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in onbeschadigd en originele, onbeschreven verpakking retourneren.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van u keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijk transactie is verricht, in ieder geval zal u voor terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug ontvangen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor u rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Verpakking van uw retour

Wij raden u aan om het product in de originele verpakking terug te zenden. Deze verpakking dient namelijk ter bescherming tijdens het transport, zodat u het product ook onbeschadigd naar ons retour kunt sturen.

Verzending van uw retour

Indien u het pakket terug stuurt, zijn de verzendkosten hiervan voor uw eigen rekening. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (voor onvoldoende gefrankeerde pakketten zijn wij gerechtigd de kosten in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag).

Retouradres

TradeMed B.V.
T.a.v. Retourafdeling
Weteringstraat 15 – 1
7041GW ‘s-Heerenberg
Nederland

Verwerking van uw retour

Vult u voor een snelle en correcte afhandeling van uw retour een retourformulier in. We kunnen uw retour dan direct herkennen en sneller en foutloos afhandelen.
Downloadt u hier het retourformulier.

Terugbetaling van uw aankoopbedrag

Uw aankoopbedrag inclusief de verzendkosten wordt zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen 14 dagen – naar u teruggestort.